Crea el grup impulsor

Per començar amb èxit un bicibús, és essencial formar un petit equip dedicat al projecte.

El més important és començar

Si formeu un petit grup, ja heu aconseguit avançar molt en el vostre projecte!

És una de les fases més importants en la creació dun bicibús i us proporciona una base sòlida per al projecte.

Amb un equip compromès i motivat, es poden establir objectius clars, assignar tasques i responsabilitats específiques i treballar plegats per assolir l'èxit del projecte.

A més, un equip diversificat amb membres provinents de diferents perspectives de la comunitat educativa pot tenir una visió més àmplia de les necessitats i desafiaments del bicibús, i pot ajudar a identificar i abordar problemes de manera efectiva.

És important tenir almenys dues persones a l'equip impulsor del bicibús, ja que això garanteix una major diversitat de perspectives i una capacitat més gran de treballar en equip.

Una sola persona podria tenir dificultats per dur a terme totes les tasques necessàries per posar en marxa el bicibús, com organitzar rutes, promocionar el projecte, i gestionar les inscripcions.

Actors que poden formar part del grup

  • L'AFA, l'AFI o l'AMPA pot assumir el projecte del bicibús com a propi, recolzar-lo i difondre'l entre les famílies del centre educatiu.
  • Famílies que ja utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport poden servir d'inspiració i aportar coneixements per a altres famílies interessades a participar-hi.
  • El professorat que ja fa servir la bicicleta com a mitjà de transport pot tenir coneixements previs i una motivació extra per participar al projecte.
  • La direcció del centre pot donar suport al bicibús de manera directa o indirecta i fins i tot pot integrar-lo com a projecte del centre.
  • Els mateixos alumnes poden ser els principals creadors de tendències i contagiar la resta de les ganes de participar al bicibús, a més són essencials per al màrqueting del projecte.

Recomanacions perquè l'equip funcioni

És recomanable que l'equip tingui una estructura clara, amb rols i responsabilitats definits per a cada membre. Això us ajudarà a assegurar que totes les tasques importants estiguin cobertes i que no hi hagi duplicitats d'esforços.

Una altra recomanació seria establir una comunicació clara i regular entre els membres de l'equip. Això inclou tenir reunions regulars per discutir el progrés, resoldre problemes i planificar el pas següent.

És important també establir-ne una línia de comunicació oberta perquè tots els membres de l'equip puguin expressar les vostres preocupacions i suggeriments.

A més, és recomanable establir un pla de treball i objectius a curt i llarg termini. Això ajudarà a mantenir lenfocament de lequip ia mesurar el progrés.

Finalment, és important fomentar un ambient col·laboratiu i de suport entre els membres de l'equip. Això ajudarà a assegurar que tots els membres de lequip se sentin valorats i motivats per treballar junts.

Il·lustració molt acolorida de dues persones en un tàndem


Tema anterior:


T'ajudem a crear el teu bicibús

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de conèixer-te!

Obrir xat
Hola 👋
En què et podem ajudar?