Organitza l'equip de guies

Persones clau i imprescindibles

Per dur a terme un bicibús és important comptar amb el suport de persones voluntàries que acompanyin els nens i nenes durant el recorregut.

És fonamental valorar la seva feina i tenir-los en compte en la presa de decisions i en la gestió del projecte.

És necessari formar un equip de voluntaris que poden ser familiars dels participants, membres de la comunitat, monitors o fins i tot ciclistes externs a l'escola que vulguin col·laborar amb el funcionament del bicibús. Aquí t'expliquem més sobre això.

Depenent del format que es triï per al bicibús, caldrà establir diferents rols i responsabilitats per a les persones voluntàries.

Les responsabilitats d'un guia

  • Revisar la llista de nens i nenes inscrits a cada parada
  • Verificar que els nens i nenes vinguin amb bicicletes en bon estat i amb els cascos posats correctament, així com les armilles si són necessàries
  • Brindar instruccions abans i durant la ruta
  • Controlar el ritme del bicibús i ajudar a la seguretat als carrers
  • Informar els familiars sobre qualsevol incident ocorregut
  • Avisar els familiars de l'arribada a l'escola

Drets i deures de les persones voluntàries

La figura de la persona voluntària és molt valorada a molts països, ja que aquestes persones ofereixen el seu temps i esforç de manera desinteressada per ajudar en projectes i organitzacions sense rebre una remuneració econòmica a canvi.

No obstant això, cada país té les seves pròpies normatives i lleis que regulen la figura del voluntariat, com ara les obligacions legals, els drets i les responsabilitats de les persones voluntàries, els procediments de selecció i formació, i les proteccions legals per a ells.

És important istar al corrent d'aquestes normatives i assegurar que el treball de les persones voluntàries està en compliment de les lleis i les regulacions del país; sobretot en aquestes tasques com les d'acompanyar un bicibús en què estem en contacte amb menors.