Política de privadesa

Política de privadesa La seva privadesa i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació, us expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. És important destacar que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? Eduard Folch amb NIF 46740600T i amb direcció a Carrer Molí d'Acencó, 24, Tagamanent, Província de Barcelona, els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin seran tractades conforme al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades? Les dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar tots els aspectes de la relació mercantil/contractual establerta entre les parts. La base jurídica per a aquests tractaments de dades és lexecució del contracte o de la relació existent entre les parts.

Així mateix, les vostres dades podran ser tractades amb la finalitat de remetre-li, per qualsevol mitjà incloent l'electrònic, informació sobre els productes i/o serveis prestats. La base jurídica del tractament és l'interès legítim de mantenir informats els clients sobre els seus productes i/o serveis.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades? Les dades seran conservades durant el període de vigència de la relació entre les parts, una vegada finalitzada, es conservaran, degudament bloquejades, durant tot el temps en què sigui necessària la seva conservació per atendre els requeriments legals aplicables. Aquest termini de conservació es determina sobre la base de la legislació aplicable a cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? La base legal per al tractament de les vostres dades i les cessions és l'existència de la relació mercantil, així com el compliment de les possibles obligacions legals que se'n derivin.

Amb qui compartirem les vostres dades? Les vostres dades podran ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament i control de la relació entre les parts (per exemple, a entitats bancàries) o quan una llei així ho requereixi (per exemple, a l'administració tributària).

Com protegim les vostres dades? Hem definit polítiques de seguretat i procediments per garantir la confidencialitat de les dades. Podem contractar determinats serveis a tercers que puguin suposar l'accés i/o tractament de dades personals, però, en tot cas, s'exigeix que els tercers compleixin la legislació vigent i les nostres polítiques de seguretat, havent de garantir l'ús de la informació d'acord amb les instruccions que els donem i implantant les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades? D'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè té reconeguts els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i el dret a presentar una reclamació davant de les Autoritats de Control . Aquests drets poden ser exercits per correu postal a l'adreça Carrer Molí d'Avencó, 24, Tagamanent, Barcelona o per correu electrònic a hola@bicibus.eu. Per això, haurà de presentar una sol·licitud escrita i signada que contingui les dades següents: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI o equivalent, i la petició en què es concreti la sol·licitud .