Aparcament a l'escola

És important tenir un lloc específic al centre on es puguin guardar les bicicletes que han estat utilitzades al bicibus durant la jornada escolar. Aquest espai ha d'estar a prop de l'entrada i fàcilment accessible per als nens i els guies.

És recomanable que aquest espai compti amb una estructura d'emmagatzematge segura i robusta, que garanteixi la protecció i la seguretat de les bicicletes mentre estan guardades. Això inclou prestatges o racks per penjar les bicicletes, o un sistema de bloqueig per fixar-les al seu lloc.

A més a més, és recomanable que l'espai estigui a cobert, net i ben ventilat. Això ajudarà a prevenir la corrosió o l'acumulació de pols a les bicicletes, perllongant la seva vida útil.

Finalment, és important que l'espai estigui ben organitzat i senyalitzat, perquè els nens i els guies puguin trobar fàcilment les bicicletes i guardar-les al lloc adequat.