Contractar una assegurança?

En alguns casos, pot ser necessari contractar una assegurança addicional per cobrir l'activitat d'un bicibús fora de l'horari escolar, ja que l'assegurança del centre pot no cobrir aquesta activitat.

Això és especialment important quan els participants són menors que no estan sota la supervisió d‟un adult responsable.

L'objectiu d'aquesta assegurança és protegir l'organització dels costos legals o d'indemnització en cas de danys materials o personals causats per les activitats del bicibús.